شهادت امام ھادی علیہ السلام

 

امام ھادی علیہ السلام
ولادت:15 ذی الحجہ ، 212 ھ
نام:علی ابن محمد
والد کا نام :محمد ابن علی
والدہ کا نام :بی بی سمانہ
لقب :تقی ، ھادی
کنیت: ابوالحسن ثالث
مدت امامت :33سال
شھادت:3رجب ، 254 ھ More