درس هایی از شفاعت

نام کتاب: درسهائی از شفاعت، مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبائی قمی.

مولف: عباس حاجیانی دشتی.

دانلود:

درسهائی از شفاعت PDF