مصباح الهدی وسفینة النجاة

اسم کتاب: مصباح الهدی وسفینة النجاة.

بیانات آیت الله وحید خراسانی در رابطه با سید الشهداء علیه السلام.

دانلود جلد اول:

مصباح الهدی PDF

دانلود جلد دوم:

مصباح الهدی ج2 PDF