دعای امام حسین (ع) در عرفه و شیعه شدن عالم سنی

یکی از منابع غنی تشیع که باعث جذب بسیاری از وهابیون و اهل سنت و سایر ادیان گردیده است، مضامین عالیه دعای امام حسین (علیه السلام) در روز عرفه و صحیفه سجادیه می باشد که بسیاری را به استبصار و تشیع سوق داده. دکتر عصام العماد ماجرای یکی از علمای سنی مصری در این رابطه را نقل می کند