گفتوگو صمیمانه با شیخ ابراهیم سوادا

گفتوگوی صمیمانه با استاد شیخ ابراهیم سوادا، روحانی و مستبصر ژاپنی در موضوعات قرآنی :

ابراهيم ساوادا مترجم 38 ساله ژاپني است كه جزء سي ام قرآن كريم را ترجمه كرده است. وي شيعه است و به مدت 7 سال در حوزه علميه قم تحصيل كرده است، با وي گفتگويي كرده ايم كه با هم مي خوانيم:
*لطفاً بفرماييد كه جزء چندم قرآن را ترجمه كرديد و چه مدت اين كار به طول انجاميد؟

جزء (30) سي ام قرآن كريم را به زبان ژاپني ترجمه كردم و اين كار مدت 6 ماه به طول انجاميد.

*با خبر شديم كه شما دروس حوزوي را تا مقطع (كارشناسي ارشد) به پايان رسانده ايد؟ درست هستش؟

بله، بنده به مدت 7 سال مشغول تحصيل در حوزه علميه قم بودم و هم اكنون سه سال است كه دروس حوزه را تا مقطع كارشناسي ارشد به پايان رساندم و به ژاپني برگشته ام.

*انگيزه اصلي شما براي تحصيل در حوزه علميه قم چه بود؟

(ميخندد) من مسلمان هستم و بالتبع براي آشنايي با احكام اسلام، و همچنين براساس حس كنجكاوي ام نسبت به دين اسلام و بنا به توصيه پدرم تصميم به تحصيل در حوزه علميه تشیع گرفتم.

*مشوق اصلي شما براي كار ترجمه قرآن چه كسي بود؟

با توجه به اين كه پدرم نيز كل قرآن را به سليقه خود نوشته بود مرا به كار ترجمه قرآن تشويق كرد.

*براي ترجمه قرآن آيا ترجمه هاي ديگر را مطالعه كرديد؟

ترجمه هاي فارسي قرآن و تفسير الميزان و تفسير نمونه را خواندم.

*آيا در ژاپن تا به حال كسي كار ترجمه قرآني انجام داده است؟

نه متاسفانه.

*عكس العمل دولت ژاپن نسبت به انجام فعاليتهاي اسلامي و قرآني شما چيست؟

دولت ژاپن بيتفاوت است يعني نه تشويق ميكند و نه ممانعت ميكند.

*كار ترجمه قرآني و آشنايي با احكام اسلام چه تاثيري در ميزان ارتباط شما با خداوند داشته است؟

از نظر قلبي ارتباط مرا با خداوند زياد كرده است، از طرفي مرا از خدا دور كرده است يعني هرچه بيشتر در مورد اسلام و خداوند تحقيق و مطالعه ميكنم، ميبينيم كه چقدر در مقابل خداوند حقير و كوچك هستم.

*شما در بين صحبتهايتان اشاره كرديد كه يكي از دلايل تحصيل در حوزه، كنجكاوي شما نسبت به دين اسلام بود، آيا در حال حاضر نكات ابهام در مورد دين اسلام در ذهن شما روشن شده؟

بله! صددرصد. حتي به جرأت ميتوانم بگويم دين اسلام را به درستي لمس كردم و دريافتم كه دين اسلام، يكي از منطقيترين دينهاست.

*در ترجمه قرآن با مشكلاتي روبرو شديد يا نه؟
يكي از مشكلات فقدان نيروي كمكي بود كه هم به زبان ژاپني مسلط باشد و هم با علوم اسلامي آشنا باشد همچنين مسايل مالي هم در حاشيه بود. از مهمترين مشكلات من در كار ترجمه، متفاوت بودن ساختار زبان عربي و زبان فارسي با زبان ژاپني بود به عنوان مثال درزبان عربي و فارسي صيغه امر زياد به كار ميرود ولي در ساختار زبان ژاپني به اين صورت نيست. و ژاپنيها به كار بردن اين صيغه در ساختار زبان ژاپني را نادرست مي دانند.
به عنوان مثال: مردم مسلمان ايران تكاليف ديني و احكام ديني و آشنايي با ترجمه هاي قرآني را از بزرگانشان مي آموزند و در درك ترجمه قرآن مشكلي ندارند ولي در كشور ژاپن، مردم هيچ نوع آگاهي نسبت به اسلام ندارند و به عنوان مثال: نميدانند قيامت چيست؟ و اين مسئله برايشان غيرقابل درك است و به نظر من بايد اين ترجمه هاي قرآني برايشان توضيح داده شود. به همين دليل من تصميم دارم براي آگاه كردن مردم و آشنايي كامل با دين اسلام كار تفسير قرآن را انجام دهم.
*شايد براي بسياري از خوانندگان اين سئوال مطرح شود كه شما چگونه مسلمان شديد؟ لطفاً در اين مورد توضيح دهيد؟

در سال 1972 پس از وقوع بحران نفت، نام اسلام براي اولين بار در كل كشورها پيچيده شد. در آن زمان، برخي از ژاپنيها، نسبت به دين اسلام كنجكاو شدند و پدرم از جمله افرادي بود كه در مورد دين اسلام، تحقيق و مطالعه كرد و خوشبختانه بعد از انجام تحقيقات به اين نتيجه رسيد كه مسلمان شود و او جذب قرآن كريم شد.)
من هم به پيروي از پدر (در دوران كودكي ام) مسلمان شدم و از آن به بعد به سبك و سنت مسلمانان، در ماههاي رمضان قرآن ميخوانديم.

*قرآني كه ميخوانديد به چه زباني بود؟

به زبان انگليسي بود كه البته توسط فردي شيعي ترجمه شده بود و شخصي از هند آن را براي ما فرستاد و به دست ما رسيد. البته بد نيست به اين نكته اشاره كنم كه برخي مردم اعتقاد دارند دين اسلام دين بسيار سختي است و من با اين عقيده مخالف هستم.

*چرا برخي از مردم چنين تصوري از دين اسلام دارند؟

به نظر من شايد به اين دليل است كه احساس ميكنند دين اسلام با اديان ديگر متفاوت است.

*چه تفاوتي؟

به اين صورت كه در دين اسلام، انجام احكام براي عموم مسلمانان، يكسان است يعني مردم عادي و اشخاص روحاني تكاليف يكساني دارند ولي در دين مسيح و بودا، تكاليف افراد عادي و روحاني از هم مجزاست و فكر ميكنم مردم كشورهاي ديگر به همين علت تصور ميكنند كه دين اسلام پيچيده و سخت است .

*در حال حاضر در ژاپن مشغول چه كاري هستيد؟

در ژاپن، مركزي به نام اهل بيت تشكيل داديم و من در آن جا كلاسهاي قرآني و احكام اسلامي  برگزار مي كنم و همچنين مشغول ترجمه آيات قرآن هستم و حتي اگر فردي بخواهد زبان فارسي ياد بگيرد، زبان فارسي را تدريس ميكنم.