حضور مستبصرین اهل سوئد در زیارت اربعین و خدمت رسانی به زوار

مستبصرینی از اهالی سوئد از شهر استکهلم، در مسیر پیاده روی میلیونی اربعین سالیان سال است که شرکت نموده و با تاسیس موکبی به نام امام حسن مجتبی (علیه السلام) به زوار خدمت رسانی می کنند: