اخبار موسسه _ توزیع منشورات موسسه

خدا را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق خدمت به زوار حضرت سید الشهداء (علیه السلام) را نصیبمان فرمود.

محل توزیع: عمود 1041 در راه نجف به کربلاء _ موکب موسسه امام هادی (علیه السلام)