کتاب گرانقدر «عقیدة التوحید فی مدرسة اهل البیت (علیهم السلام)»

در ایام خجسته و مبارک عید غدیر ، مرکز مستبصرین اقدام به چاپ و انتشار کتابی گرانقدر و باارزش با عنوان ” عقیدة التوحید فی مدرسة اهل البیت (علیهم السلام) ” (عقیده توحید در مکتب فکری اهل بیت علیهم السلام) ، نمود.این کتاب ارزشمند ، نوشته مستبصر و نویسنده بزرگ مصری ، جناب دکتر احمد راسم النفیس می باشد .

مشاهده کتاب :

عقيدة التوحيد في مدرسة أهل البيت