و کویر شاهد بود (2)

نام مستند: و کویر شاهد بود ، قسمت دوم

ماجرای سیر و سیاحت مستبصرانی از کشور کامبوج در شهر یزد و بازدید از آثار تاریخی و اسلامی و بازدید از برخی از هیئات این شهر و نحوه عزاداری این هیئات در ایام محرم