سفیران هدایت – محمد شریف زاهدی

مجموعه مستندهای سفیران هدایت
موضوع این قسمت: نگرشی بر زندگانی و فعالیتهای مبلغ وهابی شیعه شده،
جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد شریف زاهدی