پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر

نام کتاب: پاسخ به دو شبهه پیرامون غدیر.

نویسنده: شیخ محمد جعفر مروجی طبسی.

مترجم: عبدالله امینی پور.

دانلود:

الامام اميرالمؤمنین PDF

این کتاب ترجمه کتاب الامام امیرالمومنین علیه السلام فی الغدیر أم فی الیمن، و کتاب اللهم وال من والاه و عاد من عاداه می باشد.