کتاب راه راستی

نام کتاب: راه راستی.

نویسنده: سید حسن فاطمی.

برای اطلاع از چگونگی تهیه این کتاب بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

کتاب راه راستی

اما موضوع کتاب راه راستی چیست؟

کتاب راه راستی

مدیر سایت راه راستی پس از هشت سال گفت و گو در فضای مجازی، مطالب در خور توجه در سایت را با دسته بندی جدید و دقت مجدد در بیان و نقل مطالب، به صورت کتابی با عنوان «راه راستی» عرضه کرد.

به اختصار می توان ویژگی های زیر را برای این اثر برشمرد:

ـ به منظور خوشخوان تر شدن، محتوا در قالب سؤال و جواب است.

ـ نویسنده، مخاطبان کم آشنا با دین زرتشتی را نیز در نظر داشته است. لذا از مطرح کردن مطالب ساده ابایی نداشته است.

ـ تا آنجا که محتوا اجازه می داده، از به کار بردن اصطلاحات نامأنوس خودداری کرده و ساده نویسی را در رعایت کرده است اما در مواردی که ناچار به استفاده از اصطلاحات نامأنوس بوده، ملزم به توضیح آنها در پاورقی یا در سؤال های پیشین بوده است.

ـ مؤلف مراقب بوده که توهینی به طرف مقابل نکند و تنها به ذکر واقعیات بپردازد.

ـ بیان مطالب به صورت مستند و مستدل و نقل عین عبارت های مهم، ویژگی دیگر کتاب است.

ـ در تدوین کتاب در واقع دو گروه مد نظر بوده اند: زرتشتیان و باستانگراهای افراطی.

ـ نویسنده از آیات قرآن و احادیث استفاده ی فراوان کرده است. اما برای اینکه از خوشخوانی کتاب برای ناآشنایان با زبان عربی کاسته نشود، متن عربی آنها را در پاورقی آورده است.

ـ کتاب دارای دوازده بخش به تعداد امامان دوازده گانه ی شیعه است با این عنوان ها: دین و دین داران، زرتشت، اوستا، نمادها و آیین ها، نژادپرستی، زن و ازدواج، ایران باستان، اسلام و ایران، برده و برده داری، حیوانات، مردگان، گوناگون.

از نشانه های موفقیت این کتاب، اقبال زیاد به آن است به گونه ای که چاپ دوم آن، پس از گذشت چند ماه صورت گرفت.