‏چرا از ‎شیعه هراس دارند؟

‏چرا از ‎شیعه هراس دارند؟

به این تصویر دقت کنید:
1. پروفسور کریستین بونو از فرانسه
2. پروفسور خوان فرانسیسکو از اسپانیا که جزء ده دانشمند برتر جهان در زمینه هوش مصنوعیه
3. دکتر تاراس اقتصاددان از روسیه
4. دکتر روبرتو آرکادی فیلسوف و مسلط به چند زبان از ایتالیا

هر 4 تا شیعه شدن!