درگذشت مستبصر ارجمند پروفسور یحیی (کریستین) بونو

درگذشت مستبصر ارجمند پروفسور یحیی (کریستین) بونو

با نهایت تاسف و تاثر با خبر شدیم  مستبصر ارجمند جناب آقای پروفسور یحیی (کریستین) بونو برای انجام برنامه تبلیغی ماه محرم عازم قاره آفریقا شده بود،  دوشنبه 4 شهریور 1398 در “ساحل عاج” دچار حادثه ای دریایی گردید و درگذشت.

روحش شاد و یادش گرامی باد.