معرفی مرکز

به نام خداوند بخشنده مهربان

سپاس خداوند عالمیان و درود و صلوات بر فرستاده و نبی مکرمش، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان، همان کسانی که محبتشان را بر عالمیان از جن و انس، واجب گردانید و آن را شرط عبور از پل صراط قرار داد.

مخفی نماند که ما همیشه نیازمند به تلاش بی وقفه جهت فهم صحیح اعتقادات و باور های سالم و معانی آن و معارف بلند مرتبه تشیع در تلاطم تبلیغات گسترده ادیان و مذاهب دیگر می باشیم. تلاشی که نیاز به التزام جدی و پیوسته دارد، آن هم به روش های جدید و برنامه های علمی نو که با ظهور آنها، رقابتی سخت و پیوسته بین امت و ارزش های حقه آن به وجود آورده، پس تبلیغ در امر دین باید به شکل مناسب با ادبیات روز و پیشرفت های علمی و فناوری عرضه گردد.

به همین دلیل ( مرکز جهانی مستبصرین با راهبرد مباحث علمی و پژوهش های دینی ) وابسته به موسسه فرهنگی امام هادی علیه السلام ایجاد شد. این موسسه کمر همت به معرفی فرهنگ اسلام اصیل به مسلمین بسته است، فعالیت های این موسسه به وسیله ی برنامه های عملی که شامل موارد ذیل می باشد معرفی می گردند:

  1. معرفی مذهب اهل بیت علیهم السلام ( تشیع اثنی عشریه ) از نظر تاریخی و رشد.
  2. گردآوری دائرة المعارفی جامع به اسم موسوعه مستبصرین، این دائرة المعارق در بر دارنده ی اسامی و داستان های کسانی که به مذهب اهل بیت علیهم السلام متحول شده اند از قرن اول هجری می باشد.
  3. چاپ و نشر کتب و مقالات برادران مستبصر و هدایت یافته به صورت کتاب با قطع های مختلف.
  4. رسیدگی و اهتمام به امور بعضی از برادران مستبصر.
  5. ایجاد فضا و کمک به افرادی که صاحب فکر و قلم هستند و در راستای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام کار می کنند و همچنین با ارتباط دادن این افراد با یکدیگر به صورت سازمانی از این نیروها در زمینه فرهنگی و دینی استفاده می گردد .
  6. چاپ و نشر کتبی که با اهداف مرکز سازگاری دارند.
  7. ایجاد سایت در فضای مجازی برای نشر آثار و اهداف مرکز در سطح جهان.

بروشور فعالیت های مرکز:

مرکز جهانی مستبصرین PDF