استبصار جوان آلمانی

اعلام تشیع یک جوان پژوهشگر آلمانی در شهر کربلای مقدسه با حضور جمعی از مومنین و علما