شیعه شدن یک خانواده کُرد

شایان مصلح، بازیکن تیم پیروزی چندی پیش در صفحه ی رسمی خود در اینستاگرام از استبصار یک خانواده ی کُرد ایرانی خبر داد. الحمدلله.