حسن آدم

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان … موضوع : شرح حال مسلمانان کشور های مختلف … مهمان : (حسن آدم) از کشور نیجریه … قسمت اول الی ششم: