بانوی مستبصر تایلندی ، از چالش ها و شیرینی های راه هدایت میگوید

خانم «چلالای آکول کِل» بانوی مستبصر از کشور تایلند میگوید : حجاب در مدارس تایلند وجود نداشت و ابتدا حجاب من را نوعی مخالفت با قانون مدرسه و یا لج بازی با مسئولان مدرسه توصیف می کردند، ولی من به مسئولان مدرسه گفتم که حجاب جزء شریعت ماست و اگر من را اخراج هم کنید دست از حجاب بر نمی دارم تا اینکه با وساطت برخی مسئولان مدرسه، مجدد به تحصیل ادامه دادم.

بانوی مستبصر تایلندی از خانواده و پدر و مادر خود که اجازه تحصیل به وی دادند و او را برای ادامه تحصیل علوم دینی کمک کرده اند قدردانی کرد و آن را یک جهاد برای خانواده اش توصیف کرد.

بانو«چلالای آکول کِل» ابراز کرد: همیشه از تصمیم خود برای فراگیری علوم حوزوی راضی هستم که جوانی خودم را فدای راه معارف اسلامی کردم و در واقع تزکیه نفس و آموختن قرآن و معارف اسلامی سرمایه من است.

وی، خاطر نشان کرد: جهان خارج از ایران، نیاز به نیروهای تربیت شده از نظر معنوی و رفتاری دارد و هر چه رشد کنید برای جهان اسلام سودمند خواهید بود.

چلالای آکول کلاین بانوی مستبصر تایلندی اذعان کرد: حدود ۳۰ سال پیش، خانواده های شیعی تایلند انگشت شمار بودند و شاید به ۱۰ تا ۱۵ خانواده می رسیدند ولی با هجرت به قم و تحصیل علوم دینی و سپس بازگشت به تایلند اکنون بیش از ۶۰ هزار نفر در تایلند شیعه هستند.

بانو«چلالای آکول کِل» در پاسخ به این سؤال که اکنون وضعیت تایلند چگونه است، اظهار داشت: تایلند در آسیای جنوب شرقی نزدیک مالزی و اندونزی قرار دارد و تنها با ۱۰ درصد مسلمان دارد .

بانوی مستبصر تایلندی گفت: هم اکنون دو حوزه علمیه خواهران و برادران در تایلند فعالیت دارند و دهها حسینیه و مساجد شیعی داریم که به برکت افرادی است که پس از تحصیل از قم به کشورشان برگشتند.

بانو«چلالای آکول کِل» در پاسخ به این سؤال که آیا مخالفتی با شیعه شدن خانواده شما در ابتدا وجود داشت؟ اظهار داشت: مخالفت هایی وجود داشت ولی ما مقاومت می کردیم و به راه خود ادامه می دادیم. مقاومت نه اینکه همراه با سختی و پیکار باشد بلکه یعنی شادابی در زندگی و انتقال این شادی و نشاط به اطرافیان و همسایه ها بوده است.

بانوی مستبصر تایلندی گفت: ما با مقاومت در حفظ حجاب نشان دادیم که با حجاب کامل تر و با نشاط تر هستیم و این باعث شد بعضی از اقوام ما از جمله دایی من شیعه شود.

بانو«چلالای آکول کِل» ابراز کرد: در ابتدا که کودک بودم شاید حجاب برایم سخت بود ولی در سن نوجوانی وقتی با فلسفه حجاب آشنا شدم فهمیدم خداوند به وسیله حجاب روی هویت و قدرت زن مسلمان تأکید میکند .

وی، گفت: حجاب در مدارس تایلند وجود نداشت و ابتدا حجاب من را نوعی مخالفت با قانون مدرسه و یا لج بازی با مسئولان مدرسه توصیف می کردند، ولی من به مسئولان مدرسه گفتم که حجاب جزء شریعت ماست و اگر من را اخراج هم کنید دست از حجاب بر نمی دارم تا اینکه با وساطت برخی مسئولان مدرسه مجدد به تحصیل ادامه دادم و بعدها باعث شد تا دیگر دختران مسلمان هم بتوانند با حجاب به مدرسه بیایند.

بانوی مستبصر تایلندی اظهار کرد: اگر چه فساد از هر نوع و یا مجازی در تایلند بیداد می کند ولی مسلمانان به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت نیستند و انجام می دهند و همین تعداد اندک شیعیان در آنجا مراسم مذهبی از جمله در ماه محرم و ایام فاطمیه دارند.

بانو «چلالای آکول کِل» ابراز کرد: در واقع یک مسلمان باید اهل شکرگزاری باشد و این یک رمز است یعنی از درون قلبت خوشحال شاداب باشید و به آنچه خدا به ما داده است راضی و خشنود باشیم.

وی، دنیای پس از ظهور را دنیای نشاط مسلمانان توصیف کرد و افزود: شما بانوان طلبه همان فردی هستید که تأثیر گذارید و هرچه در دینداری شاداب تر باشید خانواده شما شاداب تر خواهند بود.

در پایان سخنرانی بانوی مستبصرتایلندی، «فرهیخته» یکی از شاعران حوزه علمیه خواهران سه بیت را در توصیف بانو «چلالای آکول کل» به صورت بداهه سرود که آن را قرائت کرد:

به نخ چادر زهرا، ره حق پیدا شد

نور پیچید و چلالای اکول، پیدا شد

او که از دست علی جام ولایت نوشید

طالب علم شد و با همه جانش کوشید

مزد این مهر که دارد به دل پر ارزش

باشدش خنده مهدی به رخ سربازش