بانوی سوئدی تازه مسلمان شده در کربلا

خانم جودیت ، بانوی سوئدی که به تازگی به دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع مشرف شده است ، در ایام اربعین در کربلای معلی درباره چگونگی تشرفش به اسلام و راه اهل بیت توضیح میدهد .