زائری از آلمان

دکتر لوسی سلیمانی ، مستبصر اهل آلمان که همراه با فرزند خود راهی مشایه شده اند ، اربعین و حال و هوای طریق کربلا را چنین روایت میکند .