شفای جوان سنی به دست امام رضا و هدایتش به مکتب تشیع

آقای باقری ، مستبصر اهل بلوچستان داستان زندگی و تشیع خود را اینگونه شرح میدهد :

من همراه با خانواده در بلوچستان زندگی میکردم . رفته رفته با گذشت زمان علایم نوعی بیماری در من بروز کرد و بدن مرا هر روز بیشتر تحت تاثیر قرار می داد و جسمم را روز به روز ضعیف تر میکرد . روزها گذشت و زمان ثبت نام کاروان های زیارتی رایگان مشهد رسید . همسرم در این کاروان ثبت نام کرد .

همسرم پس از ثبت نام به من گفت : من قبلا در دوران مدرسه با کمک کمیته به مشهد سفر کرده ام ، بیا اینبار تو به مشهد برو . اول قبول نمی کردم و فکر می کردم برای من که سنی ام زشت است به زیارت امام شیعیان بروم . به اصرار زیاد همسرم ، قبول کردم که به این سفر بروم . عازم قم شدیم و سپس مسافر مشهد شدم . به مشهد رسیدیم و در محل سکونتمان در آنجا با خود گفتم حال که تا اینجا آمده ام سری به پزشکی بزنم بلکه بیماری ام را درمان کنم . به پزشکی مراجعه کردم . سن و سال بالایی داشت . مرا معاینه کرد و پس از اینکه متوجه نوع بیماری ام ، که سرطان خون بود ، شد ، از من پرسید : از کجا آمدی ؟

گفتم : از بلوچستان .

گفت اگر درخواستی از تو داشته باشم ، انجام میدهی ؟

گفتم چه در خواستی ؟

گفت : امشب به زیارت امام رضا (علیه السلام ) برو و از او شفایت را بخواه و سلامتی ات را از او درخواست کن . فردا دوباره بیا اینجا .

گفتم : اما من سنی مذهب هستم و این اعتقاد در مذهب ما وجود ندارد .

گفت : عیبی ندارد . امشب این کار را انجام بده

قبول کردم و رفتم . شب به حرم مشرف شدم . پس از خواندن نماز خطاب به  امام رضا گفتم : یا امام رضا ! من هم آمده ام ؛ آمده ام اینجا تا مثل شیعیانت از تو درخواست شفایم را داشته باشم .

حال عجیبی داشتم . آن شب گذشت و بار دیگر برای معاینه نزد پزشکان مختلف رفتم و آزمایشات مختلفی دادم . به طور معجزه آسایی هیچ اثری از بیماری من وجود نداشت و کاملا بیماری رفع شده بود . امام رضا شفایم داده بود و جانم را به من بخشید . پس از آن ماجرا ، به مذهب تشیع رو آوردم و زندگی خود را وقف اهل بیت کردم .

امام حسین (علیه السلام ) در این راه بسیار مرا یاری کردند ؛ عظمت و بزرگی این حضرت را بسیاری نمیفهمند .

آقای باقری اکنون در سیستان و بلوچستان ،در تعظیم بسیاری از شعائر اهل بیت به همراه تعداد زیادی از افراد ، تلاش میکنند و فعالیت هایی همچون برگزاری مجالس و مراسم مختلف اهل بیت و برپایی ایستگاه های صلواتی از جمله کار های ایشان در راه اهل بیت و مکتب تشیع است .