سیر روایی غدیر

پرده خوانی ماجرای غدیر و عید ولایت امیر المؤمنین علی (علیه السلام)