نسیم بهشت (2)

نام برنامه: باز نسیم آشنای تو می برد مرا به کربلا یا حسین (قسمت هفتم تا نهم)

موضوع برنامه: وهابیت و نهضت سیدالشهدا (ع)

با حضور کارشناس محترم: مستبصر و متفکر مشهور جناب آقای دکتر عصام العماد یمنی

 

قسمت هفتم: وهابيون و شناخت امام حسين (ع)

قسمت هشتم: تناقضات محمد بن عبد الوهاب درباره شهادت امام حسین (ع) و دفاع از یزید

 

قسمت نهم: انحراف وهابیت از خط اهل بیت (ع)