مستند خرده های مینا

مستندی از مستبصری اهل کشور سوریه که با پای پیاده از شهر حلب سوریه تا مشهد مقدس به قصد زیارت طی مسیر کرده است!