كتاب الدلائل في معرفة المسائل الخلافية

كتابی با رویکرد دفع شبهات به زبان عربی:

این کتاب که به­اهتمام مرکز جهانی مستبصرین توسط مدیریت نگارش و جمع­آوری شده است، حاوی ادلة محکم و متقن از قرآن کریم، روایات و ادلة عقلی بوده و برای یک گفت­گوی به­دور از تنش با وهابیت و سلفیت تهیه و تدوین شده است. در این کتاب سعی شده تا با ادلة مذکور شبهات دشمنان را دفع نموده و با محوریت حدیث ثقلین اذهان عمومی تنویر گردد. در این کتاب شبهات بی­اساس بر زیارت قبور، سجده بر تربت سیدالشهدا (ع)، تبرک و توسل به­اولیاء الله از منابع مورد قبول اهل­سنت پاسخ داده شده است.