دائرة المعارف مستبصرين

سير عملى و مراحل تهيه و آماده سازی دائرة المعارف بزرگ مستبصرين

موسسه مستبصرين با توكل و استعانت از خداوند متعال در نظر دارد كه فهرست و دائرة المعارف بزرگی تحت عنوان: ” الموسوعة الكبرى للمستبصرين” تأليف و در آينده اى نه چندان دور آن را نشر دهد، اين فهرستواره و دائرة المعارف شامل اسامي افرادي كه به اسلام و مكتب حقه تشيع از قرن اول هجري تا قرن پانزدهم گرويده اند با ذكر زندگينامه و ساير نكات مربوط به ايشان مي باشد كه تفصيلا پروسه عملی در اين دائرة المعارف ذكر مي گردد:

(خلاصه فرايند تأليف دايره المعارف بزرگ مستبصرين)

ترتيب (اين مراحل) عبارت است از:

  1. ذكر نام و كنيه و لقب مستبصر
  2. ذكر تاريخ ولادت و وفات مستبصر
  3. ذكر محل تولد و مكان رشد و زندگانی ( و همچنين ذكر جهاد و جنگ هايي كه شركت كرده در صورت حضور، صحبت های مختلف در مورد مستبصر از همنشينان و افرادي كه در عصر او زيسته اند، جايگاه اجتماعی و علمی و سياسی و… مستبصر، خدمات مستبصر و ديگر امور.)
  4. داستانهای مراحل تحول و استبصار.
  5. اقوال ديگران درباره مستبصر.
  6. ذکر تاليفات وآثار مستبصر در زمينه هاي مختلف همچون: علمی، فرهنگی، اجتماعی، سياسي و… .

7.ذكر کتب و مقالاتي كه در خصوص مستبصر تأليف شده است.

  1. ذكر نام كتبي كه زندگينامه مستبصر در آن ذكر شده و يا نام او را با توضيحات مختصري ذكر نموده است. مخفي نماند كه ذكر اين منابع از كتب فرقين ( شيعه و سني) خواهد بود.

9.ذكر رواياتي كه در آن از مقام مستبصر تجليل شده و يا مذمت و نكوهش گرديده است. (مستبصريني كه در زمان اهل بيت عليهم السلام مي زيستند يعني تا قبل از غيبت كبرى كه اصطلاحا به متقدمين مشهور هستند، مانند: زرارة ب أعين، هشام بن الحكم و… .)

 

نکات مورد توجه در پروسه گردآوری دائرة المعارف مستبصرين:

الف) در نظر گرفتن زندگينامه مستبصرين حسب ترتيب زمانی حيات آنها، يعني از قرن اول هجري تا به پانزده.

ب) ذكر زندگينامه مستبصرين از منابع مهم و مراجع تاريخي معروف به حسب ترتيب زماني اين منابع.