تشرف یک قبیله آفریقایی به تشیع

با عنایت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)، قبیله ای در آفریقا به طور کامل به مذهب تشیع مشرف شدند: