مباهله

مباهله – د اسلام د حقانيت او کاميابۍ ورځ

ليکوال: انور شاهين خانخېل – پېښور (کوزه پښتونخوا)

د کتاب ډاونلوډ لینک: مباهله