د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

ليکوال: علامه سيد مرتضیٰ عسکري

مترجم:  سرفراز علي مهدي

د کتاب ډاونلوډ لینک: د نبیانو یاد لمانځل