د پيغمبر اکرم (ص) نښو نښانوسره توسل

تاليف: علامه سيد مرتضي عسکري

وَ اِذ قَالَ عِيسی ابنَْ مَريَْمَ يا بَنِی اِسرْائِيلَ اِنِیّ رَسوُلْ الله اِلَيکُم مُصَدِّقاً لِما بَينَ يَدَيّ مِنَ التّورْاةِ وَ مبَُشّراً بِرسولِ ياتی مِن بَعدِی اِسمهُ اَحمَْدُ۔

او (ياد کړئ) هغه وخت چې د مريم زوي عيسی وويل: اې بني اسرائيلو! ږۀ تاسو ته د خداي استازے يم، له ځانه د وړانديني کتاب، تورات تصديق کوونکې، او د هغه استازې زيرې ورکوونکې چې له ما وروسته راځي او نوم يې احمد دے۔ (صف/ 6)

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: د پيغمبر اکرم (ص) نښو نښانوسره توسل