Merkez Tanıtım

Bismillahirrahmanirrahim
Hamd olsun Yüce Allah’a ve selam olsun Hazreti Muhammed mustafa’ya ve onun pak ve kutsal ehli-beyt’ ine…

Şii inançlarının doğru bir şekilde yayılması gece gündüz çaba gerektirir. Günümüz dünyasında iyi rekabet edebilmek ve tüm insanlara hakikatı gösterebilmek için bu çabanın günün şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Bu nedenle İmam Hadi (a.s) kültür enstitüsü’ne bağlı olarak (Müstebsir Dünya merkezi) kurulmuştur.Bu enstitü, Orjinal islam dinini tanıtıp bir bölümünü yayınlamaya çalışıyor. Bu enstitünün faaliyetleri ve ilmi programları aşağıda belirtilmiştir:

1- Ehl-i Beyt (as)’ın dininin tanıtılması (On İki İmam Şiiliği)

 

2- Büyük ansiklopedinin derlenmesi, Mevsuatu’l Müstebsirin adlı kitap ve bu ansiklopedi, H. 1. yüzyıldan itibaren Ehl-i Beyt dinine girenlerin isimlerini ve hikayelerini içermektedir.

3- Müstebsirlerin kitaplarının farklı boyutlarda yayınlanması

4- Bazı müstebsirlerin işleriyle ilgilenmek

5- Ehl-i Beyt (a.s)’ın öğretilerini (ilimler)  yaymak için mütefekkir ve yazar olan ve çalışan insanlara yardım etmek. Bu insanları birbirine bağlayarak kültürel ve dini alanın’da kullanılmaktadır.

6- Merkezin hedeflerine uygun kitap yayınlamak

7- Merkezin çalışmalarını ve hedeflerini dünya çapında yayınlamak için internette bir site kuruldu.