İsmail-A: Nasıl Şii oldum?

İsmail A: Nasıl Şii oldum?
‎1. Mümkünse kendinizi tanıtın ?
Ben İsmail-A Konyalıyım 1978 Konya doğumluyum . İlk ve orta öğrenimini Konya da İmam Hatip lisesi nde bitirdim. Askere gittikten sonra…bir tarım kurumunda işe başladım. Halen aynı kurumda çalışıyorum.

2. Şii mezhebiyle ne zaman tanıştınız ve dininizi değiştirmekle nasıl baş ettiniz?
Şii mezhebiyle lise son sınıfta tanıştım. Araştırmacı bir kimliğim var. Okulumuz Türkiye de dinî eğitim veren bir okul. Dolayısıyla bir çok konuda hocalarımıza sorular soruyor, cevap istiyorduk. Bir sorumuz mesela şuydu: Ali mi haklı muaviye mi. Verdikleri cevap: Ali haklıydı ama muaviye de haksız değildi. Neden haksız değildi? Çünkü içtihat etti ama yanıldı. Ali de içtihat etti ama doğru karar verdi. Bundan dolayı Ali iki sevap kazanmıştır muaviye ise bir sevap kazanmıştır, dediler.
Allah a hamdolsun küçüklükten beri benim gönlüme İmam Mehdi as sevgisi vermiş. Her zaman İmam Mehdi as ı muhabbetle anıyordum.Bir gün hocamıza abdest ayeti hakkında sorduk. Biz okulumuzun konusu itibariyle arapça dersi alıyorduk. Dolayısıyla ayetin arapcasını okuyunca anlayabiliyorduk. Ayette açıkça ayağınıza mesh edin, buyuruyordu. Peki biz neden ayağımızı yıkıyoruz, diye sorduk. Hocamız bu konuda da ebu hanife nin içtihat ettiğini ve “ayağınızı yıklayabilirsiniz” manası verilebileceğini söylediler.Bir gün yine teravih namazı hakkında sorduk. Hocamız bize, teravih namazının peygamber efendimiz ve ebubekir döneminde cemaatle kılınmadığını ömerin bu uygulamayı başlattığını söyledi. Ayrıca bunun hakkında “bu bidattir, ama ne güzel bidattir” dediğini de söyledi. Ehli sünnette bir tabir vardır. Bidati hasene, yani güzel bidat, diye. Bu konuyu bu tabire örnek olarak verirler.
Yaşım 15- 16 ya gelmişti. Ama hala içimde bir boşluk vardı. Bir şeyleri yanlış yaptığımızı düşünüyordum. Ama hep bize “Fazla araştırmayın yoksa sapıtırsınız” diyorlardı.
Bu arada bazı günahlara da düçar olmuştum. Bir çıkış yolu arıyordum. Bir akrabamız vasıtasıyla bir abiyle tanıştım. Bir gün boyu o abiyle konuştuk.
Adamın abdest almasında namaz kılmasında bir farklılık vardı. Merak ettim. Neden böyle kıldığını sordum. Ben caferiyim dedi.
Bu cevap üzerine ben sert tepki gösterdim. Ve “siz hani şu sapık mezhepten misiniz” dedim. Çünkü bize şiayı böyle tanıtmışlardı
Ben ne zaman tepki göstersem bana sakin sakin ve Sünni kitaplardan cevap veriyordu.
Her verdiği cevabı benim bildiğim kitaplardan veriyordu. Ben inanmıyordum. Beni bir vakfa götürdü. Orda bu kitaplardan bazıları vardı. Bazı delilleri onlardan gösterdi. Gözlerimle gördüm. Biraz içim yumuşadı. Sonra bana Dr Muhammed ticani semavî nin üç kitabını verdi. 1 Nasıl hidayete kavuştum 2 Doğrularla beraber 3 Zikir ehline sorun
Bu kitapların sayfalarını çevirdikçe içim daha bir açıldı. Hızlıca bu kitapları bitirdim. Tekrar tekrar okudum. Tevella(Ehlibeyti dost tutmak) inancım oluştu.
Ama teberra (Ehlibeytin düşmanlarını düşman tutmak) inancım hâlâ oluşmamıştı. Bu şekilde bir kaç yıl geçti. Askerden geldikten sonra Sultan ul vaizin Şirazi nin “Peşaver Geceleri” kitabı elime geçti. Çok kalın bir kitap olmasına rağmen iki üç günde bitirdim. Tekrar tekrar okudum. Okuduklarıma inanamıyordum. Hz Zehra sa nın başına gelenler içimi çok acıttı. Bu kitapla birlikte teberri inancım da yerleşti.
Sonra Ankara ya tayinim çıktı. Orda tanıştığım değerli alimlerimiz sayesinde bütün inançlarım oturdu. Burda kaldığım sürede şia yı inanç olarak tanımanın ötesinde kültürel olarak da tanıdım.
Gençlerle sine vururken benim sesimin sineye uygun olduğunu söylediler. Bu şekilde sinezen okumaya başladım. İlk zamanlarda YouTube dan dinleyerek sinezen yazıp okuyordum.
Bu okuduğum sinezenler İmam Hüseyin as a döktüğüm gözyaşları sayesinde şefaat bekliyorum.
3. Şii olmanız sizin için herhangi bir sorun yarattı mı?
Evet toplumda dışlandık. Ailemiz içinde dışlandık. Ama tarihte yaşayan şii şahsiyetlerin yaşadığı zorlukların yüzde birini yaşamadık . Ayrıca bu yolun zorluklarla dolu olduğunu bu mektebin imamı söylemişti.
‎‏4. Siiliği duygusal olarak seçtiğinizi düşünmüyor musunuz?
Bu yolu duygusal olarak kabul etmedik. Elbette duygularımız etkilidir. Ama asıl önemli olan deliller. Akli ve nakli deliller bizi bu yolu kabul etmeye yöneltti.
Ayrıca duygular bir çok yönlüdür. Peygamber (s.a.a)in evlatlarına yapılan zulümler teberri inancımızı perçinledi. Evet ancak yıllardır değerli bildiğimiz kimselerin yaptığı zulümleri kabullenmek de kolay olmadı. Dolayısıyla bizim için asıl önemli olan delillerdir.
‎‏5. Sünni olduğunuz dönemde Şiiliğe bakış açınız neydi ve hangi konular fikir değiştirmenize neden oldu?
Sunni olduğum dönemde şia yı sapık mezhep olarak bilirdim. Hatta bize anlatılan “bir sunni bir yahudiyle konuşabilir bir hristiyanla konuşabilir ama bir Şiiyle konuşamaz. Çünkü onlar Hz Ali yi ilah olarak bilirler ” di. Akli ve nakli deliller beni doğru yola iletti diyeceğim ama asıl hidayet Allahtandır. Bu bize Allah ın bir lütfudur.
‎‏7. Bu yolda hangi kitapları okudunuz ve hangi kitap sizi en çok etkiledi?
İlk okuduğum kitaplar ticani nin kitapları. Asıl beni etkileyen kitap Peşaver Geceleri. Sonrasında ise mefatih ul cinan dua kitabı. Ehlibeyt mektebinin en önemli sermayelerinden biri ise dua külliyatıdır. Uzun ve mana dolu dualar insanı Allah la samimi bir şekilde münacaat etmenin yolunu gösteriyor.
‎‏8. Şii mezhebinde hangi kişilikler hayatınızda etkili oldu ve rol model oldu?
Önceleri asıl beni etkileyen inkılabın önderleriydi. Sonra okudukça bu mezhepte rol model olacak bir çok şahsiyetin olduğunu öğrendim. Ebuzer, Ammar, Malik, Abbas Ebelfezl, Hür, Ali b Yaktin… Bu liste uzar gider.
‎‏9. Aileniz hâlâ Sünni mi?
Akrabalarım hala Sünni. Eşim ve çocuklarım ise elhamdülillah şia.
‎‏10.Şii fikih ve sunni fikihin arasındaki fark nedir
Şii fıkıhı Kur’an a doğru sünnet ve Ehlibeytin hadislerini referans alır. Sünni fıkıh ise hilafet mektebine bağlıdır Referans olarak da iktidar kimin elindeyse onların görüşleri ön plana çıkar.
‎‏11. Yaşadığınız şehirde Şii camii var mı?
Yaşadığım şehirde Şii camii yok. Ama bir derneğimiz var.
12. Aşağıdaki kelimelerle ilgili bir cümle söyleyin:
Ehl-i Beyt: Ehli beyt kurtuluş gemisidir.
Sahabe: Sahabenin seçkinleri başımızın tacıdır.
İslam Tarihi: Tarihi ibret almak için okumak gerekir. Buna İslam tarihi de dahildir.
Kuran: Kur’an Allah ın gökten yere indirdiği ipidir.
Ehl-i Beyt: Ehli beyt ise Allah ın insanlar için insanların içinden seçtiği insanlardan olan ipdir.
Hac ve Mekke: Hac uluslararası İslami bir kongredir.
İran: İran şu anda İslam ın ve ehlibeyt in bayraktarıdır.
Sünni: Sünni Şii kardeştir.
Şii: Şii her konuda imamının sözünü emir telakki eder.
Vahdet (Birlik): Vahdet İslam ın küfre vurduğu bir yumruktur.
Erbain Ziyaret i: Erbain İmam Mehdi as ın zuhurunun provasıdır.
Namaz ve İbadet: Namaz ibadetlerin başıdır.
‎‏13. Sünni kardeşlerimize öneriniz nedir?
Sünni kardeşlere önerim körü körüne değil araştırarak bağlanmalarıdır.
‎‏14. Gençlere öneriniz nedir?
Gençlere önerim de araştırmadır.
‎‏15. Şii olmakla ilgili ne gibi tatlı anılarınız var?
Şii olarak en tatlı hatıralarım erbain de yaşadıklarımdır. Bir de ilim havzasında okuyan bir talebenin, damadım olmasıdır.