El Ezher Temsilcisi: Şiilikte hiçbir fenalık görmedim

El-Ezher Üniversitesi Fıkh-ı Mukarin Bölümü sorumlusu Şeyh Ahmet Mahmut Kerime dün Kum kentinde Ayetullah Mekarim Şirazi ile görüştü. Bu görüşme esnasında Şeyh Mahmut şöyle konuştu: Bugüne kadar Şiilik hakkında yaptığım araştırmalarda hiçbir fenalıkla karşılaşmadım. Bu yüzden Şia mezhebine mensup olan insanlar hakkında kötü bir söz yazmadım ve söylemedim. El-Ezher temsilcisi sözlerine şöyle devam etti:
Bizim onur duyduğumuz hususlardan biri, Resulullah’ın (s.a.a) kızının isminden esinlenerek üniversitemize “el-Ezher” ismini vermiş olmamızdır. Yine Hz. Zeyneb’in (s.a) kabrine komşuluk iftiharını taşımaktayız. Ayrıca İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek başının defnedildiği yer olduğuna inandığımız bir makamın yanı başındayız.
Şeyh Mahmut, El-Ezher üniversitesindeki fıkh-ı mukarin bölümünün faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve şöyle konuştu: El-Ezher üniversitesinde fıkıh dersleri üç aşamalıdır. Genel fıkıh, her mezhebin özel fıkhı ve fıkh-ı mukarin dediğimiz mukayeseli fıkıh dersi şeklinde dersler verilmektedir. Yani öğrencilerimizin doktora tezlerinin kabul edilmesi için Caferilik fıkhı konusundaki görüşleri de dikkate almaları gerekmektedir.
Tekfirciliğin zararlarına dair bir kitap kaleme aldığını kaydeden Şeyh Mahmut Kerime, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kitap Mısır vakıflar bakanlığı tarafından yayımlandı. Ben Selefilere “Mütesellife” diyorum. Tekfirciler bugün “El-Ezher” bile tekfir ediyorlar. Ben defalarca El-Ezher Şehyinin yanına gidip kendisiyle bu konuyu görüştüm ve dedim ki: İslam dinini Vahhabiliğin elinden kurtarın. Vahhabiler tüm İslam beldelerinde, Mekke ve Medine’de islami eserleri ortadan kaldırmaktadırlar. Benim yürüttüğüm çalışmalar sonucu Mısır’da tekfircilere ait bazı kanallar kapatıldı. Mısır Vakıflar Bakanlığı da benim kitabımı yayımlayarak dünyanın her tarafına dağıttı.
Şeyh Mahmut Kerime sözlerine şöyle devam etti: Ben tüm samimiyetimle şunu söylüyorum: Ben Şiilik konusunda hiçbir fenalık görmedim; bu yüzden Şiiler hakkında olumsuz hiçbir şey yazmadım ve konuşmadım.

………………………….

irangercekleri.net