داستان استبصار مجتبی ساهوری اهل شیلی

در این قسمت از سری برنامه های داستان هدایت ، داستان جذاب استبصار و هدایت آقای مجتبی ساهوری به مذهب حقه تشیع ، به زبان خودشان به طور خلاصه گفته میشود