شیعه شدن جوان روس

لحظه زیبای تشرف جوان روس به مذهب اهل بیت (علیهم السلام) در خودرو

به واسطه یک جوان شیعه آذری و چه غرور آفرین است شهادتین و شهادت به ولایت

و صلوات و لبیک یاحسین…