حضرت زهرا زما د هدایت وجه وه

دکترعصام العماد روحانی وهابی راه یافته به مذهب نورانی تشیع در مصاحبه ای با اشاره به ویژگی خانوادگی خود اظهار داشت: خانواده بنده یکی از خانواده های ریشه دار یمنی و مشهور از نظر سیاسی و دینی است و تحت تربیت عموی خویش شیخ عبدالرحمن العماد رشد کردم و افکار سلفیت و وهابیت را فرا […]