د بی بی زېنب (ع) وېنا

د بی بی زېنب (ع) وېنا (د یزید په دربار کښې)

ژباړه: انور شاهين خانخېل- پېښور (کوزه پښتونخوا)

 

د کتاب ډاونلوډ لینک: د بي بي زينت وينا