شیرجان

نام کتاب: شیر جان، مردی که با ولایت امیرالمومنین علی (علیه السلام) سعادت ابدی یافت.

نویسنده: طیبه فرد.

دانلود:

شیرجان PDF

روایتی کامل از زندگینامه مستبصر شهید اهل گلستان، آقا شیر محمد طاطار.