بازدید دکتر عصام العماد از مرکز مستبصرین

صبح روز دوشنبه، 27 بهمن ماه 1399، مستبصر مشهور یمنی جناب آقای دکتر سید عصام العماد، از مرکز جهانی مستبصرین بازدید کرد و ضمن تقدیر از مدیریت محترم این مرکز، از آخرین فعالیتها و پژوهشهای این مرکز آگاهی یافته و ابراز امیدواری کرد که بتواند با فعالیتهای بیشتر در حوزه رسانه، با این مرکز همکاری بیش از پیشی داشته باشد.