كتاب الدلائل في معرفة المسائل الخلافية

كتابی با رویکرد دفع شبهات به زبان عربی:

این کتاب که به ­اهتمام مرکز جهانی مستبصرین توسط مدیریت این مجموعه نگارش و جمع ­آوری گردیده است ؛ این مجموعه شامل ادله محکم و متقن از قرآن کریم و روایات و نیز استدلالات عقلی بوده در پاسخ به شبهات وهابیت بوده و گفت­گویی به ­دور از تنش و تعصبات جاهلی را دربردارد. در این تألیف سعی شده تا با ادله مذکور شبهات روز سلفیان را پاسخ علمی داده شود و براساس محور حدیث ثقلین ذهن خواننده محترم تنویر گردد. در این کتاب شبهاتی از قبیل شرک در زیارت قبور، سجده بر تربت سیدالشهدا (ع)، تبرک و توسل به ­اولیاء الله با استفاده از منابع مورد قبول اهل­ سنت پاسخ داده شده است.