Sahife-i Seccadiye_İmam Zeynelâbidin (a.s)

Indir Yayıncının Önsözü Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla Hamd, yüce Allah’a mahsustur. Salât ve selâm peygamberlerin sonuncusu, elçilerin ve seçkin kulların efendisi Ebu’l-Kâsım Muhammed Mustafa (s.a.a) ile O’nun mübarek ve tertemiz Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun.