Erbain Ziyaretinin Felsefesi

Erbain ziyaretinin Seyyidü’ş-Şüheda İmam Hüseyin’e ihtisas edilmesinin nedeni bağlamında yapılan ilmi oturumda Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hasan Türkavend şu açıklamalarda bulundu:

İmam Hüseyin (a.s) için Erbain merasiminin yapılması şeri’ müstehap bir amel olarak tekit edilmiştir; ama diğerleri için şeri’ bir müstehap amel unvanıyla bu merasim yapılamaz, ancak mubah ve caiz bir amel olarak yapabiliriz.

Erbain ziyareti sadece İmam Hüseyin’e (a.s) ihtisas edilmiştir ve öenmle tekit edilmiş bir müstehap ameldir; ama diğer insanlar için “kırk” merasimi yapılması, hayır ve iyi bir amel unvanıyla sorunsuzdur ve bu merasim tarih boyunca Şiilerin siretidir ve caiz bir iştir.

Ama burada şu soru akla gelebilir: Niçin Erbain merasimi ve ziyareti İmam Hüseyin’e (a.s) şeri’ müstehap bir amel olarak ihtisas edilmiştir ve niçin diğer İmamlar için Erbain merasimi yapılmıyor? Bunun birçok delil ve hikmeti vardır.

Ziyareti Erbain sadece İmam Hüseyin (a.s) için yapılıyor ve bunun şeri’ delili mevcuttur; zira ki İmamların sözü, ameli ve takriri bu hususta mevcuttur; ama diğer imamlar hususunda böyle bir şey yoktur.

İmam Sadık’ın (a.s) Saffan Cemmal’e Erbain ziyareti hususundaki hadisi bu bağlamdaki en önemli muteber delillerdendir.

Diğer bir rivayette İmam Hasan Askeri (a.s) buyuruyor ki müminin alameti beştir: Her gün 51 rekat namaz kılmak, Erbain ziyareti yapmak, sağ el parmağına yüzük takmak, secde ederken alnı toprağa bırakmak ve Besmeleyi yüksek sesle söylemek.

Bazı alimler kendi kitaplarında Erbain ziyaretinin fazileti hususunda bölüm açmışlardır; buna misal olarak Şeyh Tusi “Misbah” kitabında ve Seyyid İbn Tavus “İkbal kitabında Erbain ziyaretinin müstehap oluşu hakkında bölüm açmışlardır.

Erbain ziyaretinin İmam Hüseyin’e ihtisas edilmesinin diğer bir delili Masum İmamın amelidir; İmam Seccad (a.s) ve Ehlibeyt Erbain günü Kerbela’ya gelmiş ve Kerbela şehitlerini ziyaret etmişlerdir.

Masum İmamın takriri hususunda ise İslam Peygamberinin (s.a.a) büyük sahabesi Cabir bin Abdullah Ensari’nin Erbain günü İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmesidir. Cabir, Atiyye Avfi ile birlikte İmam Hüseyin’i (a.s) ilk ziyaret edendir. Bir nakle göre, aynı gün İmam Seccad (a.s) ve Ehlibeyt’in kafilesi de Kerbela’ya ulaşıyor ve İmam Seccad (a.s) Cabir bin Abdullah’ın amelini onaylıyor. İmamın takriri bu amelin müstehap oluşunun delili olabilir.

İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain ziyaretinin diğer bir delili zulüm ile mücadele sloganının canlı tutulması olabilir. Aşura hadisesi zamanında sahabeden birçoğu hayatta idi ve önemli bir saygı ve kutsiyete sahiptiler; ama Aşura hadisesinden sonra öyle bir baskıcı bir ortam oluştu ki Peygamberin sahabesinden birçoğu Medine’de öldürüldü.

Bu şartlar altında Cabir bin Abdullah Ensari, Yezit’e karşı olan muhalefetini ortaya koymak için itibar ve saygınlığını ortaya koyuyor ve Ehlibeyt’e olan muhabbet ve bağını göstermek için Medine’den Kerbela’ya geliyor. Cabir bin Abdullah’ın bu kapalı ortamda itibarını ortaya koyması bir tür inkılap idi ve Ehlibeyt’e olan sevgi ve muhabbetin ortay kanmasının bir başlangıç noktası idi.

Diğer taraftan bu yiğitçe ve eşsiz hareketin her yıl değişik münasebetlerle anılması zulüm ile mücadele ruhiyesini umumi yapabilir.

Erbain, Aşura’nın kemalidir; aşura kıyamı Erbain’de kemeline ulaşmaktadır; bu yüzden Erbain ziyaretine tavsiye edilmesi, zulüm ile mücadele ruhunu canlı tutmak ve bunu insanlara aşılamaktır.

erfan.ir