Aşura Vakıası Takvimi

Aşura Vakıası Takvimi

Hicri Kameri 60. Yıl

15 Recep                  Muaviye b. Ebu Süfyan’ın ölümü

28 Recep                 İmam Hüseyin’in (a.s) Medine’den Kerbela’ya Çıkışı

3 Şaban                    İmam Hüseyin’in (a.s) Mekke’ye Girişi.

10 Ramazan           Kufelilerin Gönderdiği İlk Mektupların İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşması.

12 Ramazan            Kufelilerin Kays b. Mushir, Abdurrahman b. Abdullah Erhebi ve Ammare Seluli vasıtasıyla gönderdiği 150 mektubun İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşması.

14 Ramazan            Kufe halkı ve büyüklerinin Hani b. Hani Sebi’i ve Said b. Abdullah Hanefi vasıtasıyla gönderdikleri mektubun İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşması.

15 Ramazan           Müslim b. Akil’in Mekke’den Kufe’ye doğru yola çıkışı.

5 Şevval                   Müslim b. Akil’in Kufe’ye girişi.

8 Zilhicce                İmam Hüseyin’in (a.s) Mekke’den Çıkışı.

8 Zilhicce                Kufe’de Müslim b. Akil’in Kıyamı.

9 Zilhicce                Müslim b. Akil’in Şehadeti.

Hicri Kameri 61. Yıl

1 Muharrem           İmam Hüseyin’in (a.s) Kasrı Beni Mekatil’de Ubeydullah b. Hürr’ü Cufi ve Amr b. Kays Meşriki’den yardım istemesi.

2 Muharrem           İmam Hüseyin’in (a.s) kervanının Kerbela’ya girişi

3 Muharrem          Ömer Sa’d’ın dört bin kişilik orduyla Kerbela’ya girişi.

6 Muharrem          Habib bin Muzahir’in İmam Hüseyin’e (a.s) yarenlik etmeleri için Beni Esed kabilesinden yardım istemesi ve bu görevde başarısız olması.

7 Muharrem            İmam Hüseyin (a.s) ve Ashabının üzerine suyun kapatılması.

7 Muharrem            Müslim b. Avsece’nin İmam Hüseyin (a.s) ve Ashabına katılması.

9 Muharrem            Şimr b. Zilcevşen’in Kerbela’ya girmesi.

9 Muharrem           Şimr’in Ümmü’l-Benin’in evlatlarına emanname vermek istemesi ve onların kabul etmemesi. (Tasua günü)

9 Muharrem          Ömer bin Sa’d ordusunun İmam Hüseyin’e (a.s) savaş ilan etmesi ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ömer bin Sa’d’tan mühlet istemesi

10 Muharrem       Aşura Vakıası; İmam Hüseyin (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) Ehlibeyt (a.s) ve yarenlerinin şehadeti. (Aşura günü)

11 Muharrem        Esirlerin Kufe’ye doğru hareketi.

11 Muharrem       Kerbela şehitlerinin Beni Esed (Gazıriyye ehlinden) kabilesi tarafından toprağa verilmesi.

12 Muharrem       Şehitlerden çok azının toprağa verilmesi.

12 Muharrem       Kerbela Esirleri Kervanının Kufe’ye girişi.

19 Muharrem      Esirler Kervanının Kufe’den Şam’a doğru hareketi.

1 Safer                   Ehlibeyt’in (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) bedensiz başının Şam’a getirilişi.

20 Safer               Erbain (İmam Hüseyin’in (a.s) kırkı).

20 Safer               Ehlibeyt’in (a.s) Kerbela’ya girişi.

20 Safer               Bazı görüşlere göre; Ehlibeyt’in (a.s) Şam’dan Medine’ye dönüşü.

…………………….

 tr.wikishia.net