زیارت الشُّهَدا (سره د ترجمې)

ترجمه: محمد رحیم درّانی زیارت الشُّهَدا یا غیرمشهوره زیارتِ ناحیهٔ، دا د کربلا د شهیدانو زیارت دی، چې د عاشورا د ورځې په عملونو کې د دې هم سپارښتنه شوې ده. دا زيارت د محمد بن جعفر مشهدي (وفات: 610 هـ ق) په المزار الکبير کې او سيد ابن طاووس (وفات: 664 هـ ق) په […]