د والدینو سره مهربانی

ژباړه: محمد رحیم درانی له مور او پلار سره مهربانی د مور او پلار احترام کول، هغوی ته سجده کول او د هغوی سره هر ډول نیکی کول دی. په قرآنکریم کې له مور او پلار سره د مهربانۍ او د خدای د عبادت کولو امر شوی دی. د دې قرآني حکم مفسران هر مور […]