اِنْجیل

اِنْجیل (په انګریزۍ ژبه Gospel) د اسلامي تعلیماتو له مخې د حضرت عیسی علیه السلام د اسماني کتاب نوم دی چې د خدای تعالی له خوا پرې نازل شوی دی. د قرآن په آیتونو کښې د انجیل په وحیاني والي، د حضرت محمد(ص) د بعثت په…