احمد حساین دواجی

احمد حساین دواجی: تمام زندگی و تعلقاتم را از برای رضای اهل­ بیت (علیهم السلام) رها کردم و راهی حرم اهل بیت (علیهم السلام) گردیدم. ابتدای زندگانی و تحصیلات شهرستان مازونه[1] در کشور الجزایر در تابستان گرمش به­ سال 1363 ، میزبان مولودی خوش یمن و با برکت بود. پدرش حساین نام داشت و این […]