Mehdeviyet Neden Bu Kadar Önemli?

Mehdeviyet İslam’da, özellikle Ehlibeyt Mektebi’nde neden bu kadar önemlidir? Bizler inançlı insanlar olarak bir şeyin ne kadar önemli olup olmadığının nişanelerini başta Rabbimizin kelamında, sonra Resulü’nün, daha sonra da onun ilim ve irfanının varisleri ve temsilcileri olan Ehlibeyt’inin sözlerinde ve açıklamalarında aramalıyız.