Rebiülevvel Ayı Olayları ve Etkinlikleri

Rebiülevvel veya Rebi’ül Evvel (Arapça: ربیعُ الأوّل) hicri kameri ayların üçüncüsüdür. “Rebi”, reb’ kökünden ve bahar anlamındadır. Bu aya “rebi” demelerinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve bu aya bu mevsimde ad koyduklarından bu adla anılmıştır.